BREITILING PULKSTEŅU INOVĀCIJAS

February 28, 2015

by — Posted in Laiks, Pulksteņi, Uncategorized

Zīmolam Breitling tradīcijas un inovācijas ir kā divi vienas lidmašīnas spārni – viens bez otra tie nevar. Tomēr, tēlaini izsakoties, noturēt tādu mašīnu gaisā nav viegls uzdevums. «Tas ir liels izaicinājums. Modernums un uzticība vēsturei ir loti smalks dizaina un tehnisko īpašību balanss,» izstādē Baselworld sacīja Žans Pols Žirardēns, Breitling viceprezi­dents.

Pamēģināsim domās uz­spēlēt tādu spēli – nosau­cam kādu preču zīmolu un ātri pasakām asociāciju, kas pirmā ienāk prātā. Nav šaubu, ka absolūtais vairākums cilvē­ku Breitling uzreiz sasaistīs ar aviāci­ju. Tomēr pats sākums bija nedaudz citāds, jo aviācija tolaik vēl bija bērna autiņos. 1884. gadā šveicietis Leons Breit­lings (Uon Breitling) nolēma pie­vērsties pulksteņiem un jau no paša sākuma izvēlējās specifisku nišu – hronogrāfus un hronometrus.

Pre­cīzie instrumenti bija paredzēti spor­tam, zinātnei, rūpniecībai, bet tos ievēroja arī autosacīkšu entuziasti un vēlāk arī aviatori. Šī uzmanība bija pelnīta, jo 1915. gadā Breitling radī­ja pirmo hronogrāfu ar vadības tausti­ņu, savukārt 1923. gadā ieviesa paten­tētu sistēmu, kad Stop/Start funkcijas tika atdalītas no hronogrāfa uzstādīju­miem (reset). Šī inovācija deva iespēju aprēķināt vienu pēc otra ejošus laikus, pievienot papildu laikus pie sākotnējā, turklāt, lai to izdarītu, hronogrāfs ne­bija jāatgriež nulles stāvoklī. Funk­cija bija ļoti noderīga dažādiem sporta veidiem, kā arī aviatoriem, kuriem bija ērtāk aprēķināt lidojuma laikus.

Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Breitling vārdu varēja ieraudzīt uz pilotu kabatas pulksteņiem, vēlāk – uz rokaspulksteņiem, kā arī lidmašīnu ierīču paneļos. Piemēram, Karaliskie britu gaisa spēki tos iemontēja Otrā pasaules kara laika iznīcinātājos.

Visbeidzot 1934. gadā Breitling pa­beidza formēt mūsdienu hronogrāfa tēlu: tika izveidots otrs – atsevišķs taustiņš, kas atgriež hronogrāfa rādī­tāju nulles stāvoklī. Pēc neilga laika šādu sistēmu sāka izmantot arī kon­kurenti – tas kļuva par mūsdienu hronogrāfu standartu. 1969. gadā Breit­ling spēra vēl vienu milzīgu soli uz priekšu un iepazīstināja ar pasaulē pirmo hronogrāfu, kuram bija auto­mātisks mehānisms.

1952. gadā tirgū debitēja modelis Navitimer, kas var veikt visus navigā­cijai būtiskos laika aprēķinus. Tas ātri vien kļuva par pilotu un aviācijas en­tuziastu kulta lietu. Navitimer ir ve­cākais līdz šim bez pārtraukuma ra­žotais hronogrāfs un bija arī pirmais tāda tipa pulkstenis, kas ir atradies kosmosā.

1962. gadā tāds bija astro­nautam Skotam Kārpenteram, kurš lidoja ar Aurora 7. Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados, kad strau­ji attīstījās komerciālā aviācija, sta­cionārie Breitling hronogrāfi un arī pulksteņi kļuva par dažādu aviolīni­ju laineru, kā arī pilotu aprīkojuma standartu.

Tomēr, neraugoties uz lielisko re­putāciju un popularitāti, šiem pulk­steņiem pietrūka viena būtiska komponenta – pašiem savu manufaktūras mehānismu, kas, kā mēdz teikt, atšķir zēnus no īstiem vīriem. Šis ru­bikons tika pārvarēts 2009. gadā, kad Breitling Chronometrie darbnī­cās tika radīts Caliber 01 – uzticams un precīzs automātiskais hronogrāfa mehānisms.

TRADĪCIJU TURPINĀTĀJI

Ironiski, bet Breitling vēsture, kas turpinās kopš 1884. gada, ir cieši sais­tīta ar paša zīmola tēlu. Tas nebija vilciens, kurš visu laiku raiti ripojis pa taisnām sliedēm, bet drīzāk lid­mašīna, kas nokļuvusi turbulences zonā, kārtīgi sapurināta, tomēr veik­smīgi spējusi pievarēt melnos vētras mākoņus.

Viens no smagākajiem posmiem bija astoņdesmitie gadi. Otrā pasaules kara laikā šveices pulksteņu industrija ļoti nostiprinājās, tā bija rūpīgi lolota un sargāta valsts rūpniecības nozare. Līdz astoņdesmito gadu sā­kumam tā plauka un zēla, aizņemot aptuveni 50% pasaules tirgus. Tomēr visu mainīja tirgū parādījušies lēti un masveidā ražoti kvarca pulksteņi. Šis Šveices pulksteņu industrijas melnais posms tiek dēvēts par kvarca krīzi, un tā negāja secen arī Breitling.

Šveiciešu avoti ziņo, ka 1978. gadā Breitling, atlaižot pēdējos 24 dar­biniekus, pilnībā apturēja darbību. Tomēr tas nebija vienīgi kvarca krī­zes dēļ; bija arī vēl viens ļoti nozīmīgs iemesls – tajā laikā jau smagi slimoja kompānijas vadītājs Villijs Bretilings (Willy Breitling), kurš 1932. gadā bija pārņēmis vadību no uzņēmuma dibi­nātāja Leona dēla Gastona Breitlinga (Gaston Breitling).

1979. gadā smagi slimais Breitlingu dinastijas pārstāvis pārdeva firmu Er­nestam Šneideram (Ernest Schneider), nelielas pulksteņu kompānijas Sicura īpašniekam. Pēc līguma pircējam pie­nācās arī tiesības uz jau labi zināma­jiem zīmoliem Breitling un Navitimer. Villijs Breitlings nomira nepilnu mē­nesi pēc darījuma.

Tā beidzās viena ēra un sākās cita. 1982. gada beigās firma pārcēlās uz citu vietu un tika reģistrēta ar jaunu vārdu – Breitling Montres S.A. Ernes­tam Šneideram bija inženiera grāds, viņš bija arī pilots-amatieris un ne­grasījās sēdēt, rokas klēpī salicis – viņš nolēma mehāniskajos pulksteņos iestrādāt arī elektroniskos moduļus.

Tas bija kaut kas jauns, bet šī iecere attaisnojās, un arī tagad dažādos mo­deļos ir sastopama šāda kombinācija.

Pēc tam par kompāniju sāka rūpē­ties Ernesta dēls Teodors, savukārt Žans Pols Žirardēns (Jean-Paul Girardin) ir tās viceprezidents. Šis divu vīru tandēms ir galvenais kompāni­jas dzinulis. Jāatzīmē, ka Breitling jo­projām ir privāta, ģimenes pārvaldī­ta kompānija, kādas Šveicē tagad ir retums.

TĒLS PĀRI VISAM

Tagad Breitling tiek saukts par ofi­ciālu pasaules aviācijas piegādātāju. Tā arī ir, jo specifiskais pulkstenis ir obligāts navigācijas instruments un neatņemama pilotu piederumu daļa. Bet vai tos nēsā tikai piloti un aviāci­jas entuziasti?

Šeit var vilkt paralēles, piemēram, ar populārajām Bombadier vai tā sau­camajām bomber jacket stila jakām, kas pēc ASV karaspēka Aviācijas ap­ģērba departamenta iniciatīvas tika izveidotas 1917. gadā. Divi pasaules kari, izcilu pilotu fotogrāfijas, simtiem Holivudas filmu šo apģērbu iz­virzīja cool kategorijā, un tagad tā ir neatņemama modes industrijas daļa. Ir tūkstošiem šo jaku variāciju – no absolūti klasiskiem ādas darināju­miem līdz krāsainām, pat ekstrava­gantām jakām no dažādiem audu­miem. Tas ir stila avangards, kuru vīriešiem un sievietēm rada arī slave­nākie modes nami.

To pašu var teikt par Breitling pulksteņiem. Tos pērk un valkā gan vīrieši, gan sievietes – cilvēki, kuriem nekad nav bijis un nebūs pilota licen­ces. Tomēr viņi jūsmo par šī zīmola tradīciju, kā arī tā DNS. Tas ir viens no spilgtākajiem luksusa industrijas piemēriem, kad liela daļa patērētāju produktu izvēlas ne tāpēc, ka tam ir kādas vitāli svarīgas un specifiskas pa­pildu funkcijas, bet tāpēc, ka viņus val­dzina tā stils un tēls. Un, saprotams, šveiciešu kvalitāte.

Pēdējos gados uz viļņa ir hronogrā­fi – pulksteņi, kuriem ir laika posmu rēķināšanas funkcija. Breitling ir tieši šīs nozares speciālists – šīs funkcijas nav tikai dažiem modeļiem. Tomēr, ru­nājot ar dažādu šveiciešu kompāniju pārstāvjiem par šī hronogrāfa fenome­nu, kļūst skaidrs, ka liela daļa pulkste­ņu īpašnieku šo funkciju izmanto ļoti reti vai neizmanto nemaz.  Populari­tātes iemesls ir lieliskais dizains: papildu taustiņi uz korpusa, mazas papildu ciparnīcas. Tāds pulkstenis nav vien­kārši aksesuārs, bet gan efektīga laika skaitīšanas mašīna, kas lieliski pie­stāv gan pie lietišķa, gan pie brīvā laika apģērba.

Funkcijas, kuras lietotājs visbiežāk neizmanto, vai iespējas, kuras vienkārši nav fiziski iespējams izmēģināt, ir vēl viens luksusa preču (arī pulksteņu) fenomens.  Vai esat kādreiz mēģinājuši ar savu jauno Range Rover pārvarēt metru dziļu, ar lieliem akmeņiem klātu ūdens šķērsli, lai gan tas publiski tika demonstrēts Londo­nas Karaliskajā baleta skolā oficiā­lās prezentācijas laikā? Varbūt kād­reiz izmēģinājāt savas automašīnas skaņu sistēmas Bang Et Olufsen dek­larēto 1400 vatu jaudu? Ja jums patīk niršana, bez šaubām, jums ir arī tam paredzēts pulkstenis. Uz Breitling Superocean 42 ciparnīcas ir uzraksts 1500 m, savukārt uz Breitling Aven­ger II Seawolf ciparnīcas redzams vēl iespaidīgāks skaitlis – 3000 m. Gan viens, gan otrs pulkstenis ir paredzēts profesionālai niršanai ar elpošanas maisījumiem. Tomēr kāds ir vislielā­kais dziļums, kādā esat niruši Baltijas jūrā, Vidusjūrā vai Indijas okeānā?

Mums apkārt ir dažādas kvalitatīvas lietas ar iespējām, kuras mēs nekad neizmantojam. Bet tas arī ir tas fenomens, par kuru runāju, – es to  neizmantoju, varbūt nekad neizmantošu, bet es zinu, ka varu. Tas patērētājam sniedz lielu gandarījumu, kas ir katra zīmola sapnis.

ĻAUTIES PIEDZĪVOJUMAM

Arī jaunākie Breitling modeļi par visiem 100% atbilst šai filozofijai – tie ir uzticami, daudzfunkcionāli, profesionāli laika skaitīšanas instrumen­ti, pulksteņi, kas paredzēti ikdienas lietošanai, tomēr vienlaikus tie aicina ļauties piedzīvojumam un nepievils jūs nekādā situācijā.

Maija beigās tika prezentēts mo­delis S3 ZeroG. 2015. gadā kompānija S3 (Swiss Space Systems) plašai pub­likai piedāvās lidojumus, kuru laikā būs iespēja izbaudīt bezsvara stāvokli, savukārt Breitling, galvenais projek­ta partneris, šo lidojumu dalībniekus apgādās ar speciālu hronogrāfu. Pro­jekts ZeroG tiks īstenots vairāk nekā 15 vietās visā pasaulē. Deviņdesmit minūšu ilgā lidojumā speciāli aprīko­ta lidmašīna veiks 15 parabolu, savu­kārt dalībnieki to laikā varēs 20-25 sekundes izbaudīt bezsvara stāvokli.

Speciāli šim projektam izveido­tais hronogrāfs, ar kuru tā dalībnieki varēs precīzi aprēķināt, cik ilgu laiku tie pavadījuši bezsvara stāvoklī, ir iz­gatavots no melna, īpaši izturīga, bet viegla titāna, un tam ir SuperQuartz mehānisms, kas ir desmit reižu precīzāks par parasto kvarca mehānismu.

Kopā ar lidojuma kostīmiem šie pulk­steņi paliks dalībniekiem par piemi­ņu. Šķiet, daudziem tas būs lielākais piedzīvojums mūžā. Atliks tikai šādu pulksteni kopā ar fotogrāfiju skais­ti ierāmēt un pielikt darba kabinetā pie sienas – un ar ko es gan esmu slik­tāks par seru Ričardu Brensonu? Bez šaubām, šāda kabineta rota uz bizne­sa partneriem atstātu krietni lielāku iespaidu nekā Baccarat viskija kara­fe ar glāzēm vai apšaubāma autentis­kuma japāņu samuraju zobens katana speciālā tureklī.

Pamatvērtības un zīmola filozofija lieliski atspoguļojas arī citā labi zinā­mā līnijā. Nav taču obligāti jābūt lai­nera pilota licencei, lai varētu nēsāt Navitimer, tāpat arī nav jābūt Žaka Īva Kusto pēctecim, lai iegādātos Su­perocean Chronograph Steelfish. To pašu var teikt arī par Breitling for Bentley. Tas ir angļu stila un šveiciešu precizitātes sakausējums. Pagājušajā gadā šo divu zīmolu partnerattiecības svinēja savu desmitgadi un tika pār­celtas jaunā kvalitātē. Viena no obli­gātajām elitāro automobiļu pazīmēm ir to dzinēji – nevar taču iedomāties ekskluzīvu auto ar kāda cita ražotā­ja dzinēju!

Tāds pats likums valda arī horoloģijas pasaulē – ja vēlies būtpre­mier līgas spēlētājs, tev jābūt paša ra­žotiem manufaktūras mehānismiem. Pērn debitēja trīs jauni šīs līnijas mo­deļi: Bentley B06, Bentley B04 GMT un Bentley B05 Unitime, kas paredzē­ti aizrautīgiem ceļotājiem un vispār praktiskiem cilvēkiem. Tiem visiem ir mehānismi, kas izgudroti un izvei­doti Breitling Chronom&rie darbnī­cās; visiem ir COSC sertifikāts. Šajā gadā gammu paplašināja jauns mode­lis Bentley GMT Light Body B04 – ļoti praktisks ceļotāja pavadonis.

Breitling izceļas arī ar to, ka tam nav tikai viens modelis, kura pama­tu veido mehānisks mehānisms, bet ir arī elektronisks modulis. Līdz ar to tas kļūst funkcionālāks un lietotā­jam tiek piedāvātas specifiskas papil­du funkcijas. Viens no tādiem produktiem ir Breitling Emergency – unikāls mode­lis, kas, tāpat kā tā priekšgājējs, reāli var glābt cilvēku dzīvības. Tagad tiek pilnībā izstrādāta oficiāla sertificēša­nas procedūra, un tas tiks prezentēts vēl šovasar.

BRĪDINĀJUMS: izmantot tikai reālas kritiskas situācijas gadījumā  tāds uzraksts ir iegravētsBreitling-Emergency-2 uz šā pulk­steņa pamatnes. To vajadzētu ņemt vērā un nemuļķoties – neizvilkt pulk­stenī iemontētās antenas. Ja, dodoties izbraucienos ar draugiem, piemēram Apvienotajā Karalistē vai ASV, jūs vē­lētos palielīties un to izdarītu, notik­tu divas lietas. Pirmā – pēc kāda laika parādītos glābēju helikopters. Otrā – par viltus izsaukumu nāktos samaksāt milzīgu sodu.

Šis modelis lieliski atspoguļo gal­veno Breitling saukli – Instruments for Professionals. 1995. gadā klajā nā­kušais Emergency bija un joprojām ir vienīgais pulkstenis tirgū, kuram ir avārijas radiosignāls (personal lo­cator beacon – PLB). Pirmā modeļa PLB darbojās starptautiskajā analo­ģiskajā 121,5 MHz frekvencē, tomēr 2009. gadā tika nolemts pakāpenis­ki no tās atteikties, un tagad pavado­ņiem dažādi PLB visbiežāk sūta di­gitālu signālu 406 MHz frekvencē. Tomēr 121,5 MHz signālus vēl aizvien uztver virszemes stacijas, kuģi un lid­mašīnas, tāpēc tas joprojām ir uzti­cams un nozīmīgs sistēmas elements.

Otrās paaudzes pulkstenī ir iestrādā­ta svarīga inovācija – Breitling Emer­gency II raidītājs sūta SOS signālus uzreiz abās frekvencēs, savukārt ra­diosignālus uztver starptautiskā COS­PAS-SARSAT pavadoņa sakaru sis­tēma. Ja ceļojat, medījat vai zvejojat ļoti nomaļās pasaules vietās vai vēla­ties, lai jahtai būtu papildu drošības garantija, tāds pulkstenis ir neaizstā­jams. Par Emergency var pastāstīt des­mitiem elpu aizraujošu veiksmīgas izglābšanās stāstu.

Pavasarī Bāzelē Breitling demons­trēja arī daudzfunkcionālu pulksteni ar pirmo in-house kvarca mehānismu. Pilotiem paredzētais pulkstenis piedāvā daudz jaunu un interesantu iespēju arī pasažieriem. Tomēr, kad runājam par elektroniskiem pulksteņiem un to evolūciju, aizvien biežāk iztēlojamies viedpulksteņus. Kā apgalvo Breitling vadītāji, inovācijas ir vitāli svarīgas, lietotāji un zīmola entuziasti tās vienmēr nepacietīgi gaida. Tomēr šveicieši ievēro tradīci­jas un arī nākotnē negrasās atkāpties no nosacījuma, ka pulkstenim ir jābūt pulkstenim. Tas ir individuāls daudzfunkcionāls instruments, nevis palīgierīce – vēl viena sakarība ar telefonu vai datoru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *